White Tree, Canvas, Oil 110cmx120cm
White Tree
White Tree
Canvas, Oil 110cmx120cm